Fandom

Peanuts Wiki

June 1979 comic strips

1,210pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
June 1, 1979
Pe790601
June 2, 1979
Pe790602
June 3, 1979
Pe790603
June 4, 1979
Pe790604
June 5, 1979
Pe790605
June 6, 1979
Pe790606
June 7, 1979 (Lucy's garden, last seen on July 15, 1977, returns)
Pe790607
June 8, 1979
Pe790608
June 9, 1979
Pe790609
June 10, 1979
Pe790610
June 11, 1979
Pe790611
June 12, 1979
Pe790612
June 13, 1979
Pe790613
June 14, 1979
Pe790614
June 15, 1979
Pe790615
June 16, 1979
Pe790616
June 17, 1979 (This strip is adapted in A Charlie Brown Celebration)
Pe790617
June 18, 1979 (Snoopy first appears as the World Famous Surveyor)
Pe790618
June 19, 1979
Pe790619
June 20, 1979
Pe790620
June 21, 1979
Pe790621
June 22, 1979
Pe790622
June 23, 1979
Pe790623
June 24, 1979
Pe790624
June 25, 1979
Pe790625
June 26, 1979
Pe790626
June 27, 1979
Pe790627
June 28, 1979
Pe790628
June 29, 1979
Pe790629
June 30, 1979
Pe790630
← May 1979 July 1979 →

Also on Fandom

Random Wiki